Beter organiseren voor een lager ziekteverzuim

De werkdruk in Nederland is de laatste jaren flink toegenomen. Het halen van de deadline of het voldoen aan de vooropgestelde planning is voor velen iedere keer een race tegen de klok. En dit heeft zo zijn nawerkingen. Werknemers raken in de stress en het plezier in het werk daalt. Thuisgekomen is er de moeite om te ontspannen en ook wordt er slecht geslapen. Dit alles resulteert in meer irritaties en uiteindelijk in ziekteverzuim. Er is wel degelijk iets tegen te doen. Zo zijn er al diverse tests uitgevoerd met het gebruiken van een opgeleide planner. Dit wierp zijn vruchten wel degelijk af.

Bedrijfsbeheer voor ondernemers prioriteit

Degenen die het meeste stress ondervinden zijn de werkgevers. Zij zijn het die de touwtjes in handen hebben en de zaak draaiende moeten zien te houden. Het op de hoogte zijn van hoe het beste een bedrijf te beheren is een must en voordat er gestart wordt met een eigen zaak is het volgen van een cursus bedrijfsbeheer een aanrader. Wie weet hoe te handelen in voorkomende situaties tijdens het ondernemen en op de werkvloer straalt rust uit. Rust die overslaat op personeel, welke op hun beurt ook beter leren organiseren en plannen.

Werknemers ook baat bij beter plannen

Door korte trainingen te krijgen van professionals kunnen de werknemers leren hun taken beter te rangschikken. Zo zullen de gevallen van een tijdsgebrek steeds minder voorkomen en worden deadlines makkelijker gehaald. Dit heeft een positieve invloed op de werksfeer. Er is meer tijd voor ontspanning en tijd voor een kort gesprek met collega’s. En wanneer het personeel zich op zijn gemak voelt zal ziekteverzuim zelfs gehalveerd kunnen worden.

Eenvoudig aan te leren

Nu hoeft niet altijd meteen de hulp van een professionele organizer ingeschakeld te worden voor wat tips op organisatorisch niveau. Met een beetje logisch denken kom je een heel eind. Daarom hier wat tips om werkdruk te verminderen en tijd efficiënt te benutten:

  • Ga iets anders doen wanneer er even gebrek aan motivatie is of niet verder gewerkt kan worden aan een taak. Het is zonde om de tijd om het te blijven proberen als iets niet lukt. Beter is het om het de volgende morgen te proberen, wanneer je nog fris en wakker bent.
  • Maak altijd een planning voor jezelf. Het klinkt misschien cliché, maar het werkt wel. Een klein schema waarin dagelijks of wekelijks de vooruitgang in wordt bijgehouden zal helpen om de taken op tijd af te krijgen.
  • Mocht je echt in de problemen komen, laat dit dan op tijd doorschemeren bij je werkgever. Dan kan er altijd nog iemand bijspringen eventueel of wat werk verlegd worden naar een ander. Zo voorkom je onnodige problemen.

Hoe kan u ervoor zorgen dat de autoverzekering betaalbaar blijft?

autoverzekeringenLos van de prijsverschillen tussen de diverse verzekeringsmaatschappijen kunt u zelf ook acties ondernemen om de premie van uw polis omlaag te krijgen. Hierbij moet onderscheidt gemaakt worden tussen de wettelijk verplichte BA autoverzekering en de full-omnium verzekering, waarin aanvullende waarborgen en verzekeringen gebundeld zijn.

De BA autoverzekering laag houden

De basisgedachte achter de BA autoverzekering is dat bij foutief handelen van u in het verkeer de schade van de slachtoffers wordt gedekt. Uw verzekeraar zal bij het afsluiten van de polis dus een inschatting proberen te maken over het schaderisico dat u met het verzekerd voertuig vertegenwoordigt. Hoe lager deze inschatting, hoe lager de premie voor de BA autoverzekering.

U kunt deze inschatting laag houden door:
Een auto aan te schaffen met een minder krachtige motor. De motorinhoud van u voertuig weegt bij de verzekeraars relatief zwaar mee bij het vaststellen de premie. Achter het stuur van een Porsche 911 met een 3 liter motor wordt u geacht veel meer schade aan te zullen richten dan rijdend in een Peugeot 508 met een motor van 1.2 liter. Enkele verzekeraars hanteren nog een denkbeeldige grens van een motorinhoud van 1.4 liter (1400cc) voor gasoline motoren en 1.6 liter (1600cc) voor dieselmotoren. De meeste maken tegenwoordig gebruik van een computersysteem, waarin naast de motorinhoud en het type brandstof ook het gewicht van de auto wordt meegenomen.

Matig gebruik te maken van de auto. Minder kilometers afleggen verlaagt voor de verzekeraar het risico dat u schade aanricht. 15.000 km op jaarbasis wordt door een aantal verzekeraars als de grens tussen matig en hoog gebruik gehanteerd, een varriant op de kilometerverzekering. U kunt als matige gebruiker gecategoriseerd worden aan de hand van u rijhistorie (kilometerstand). Heeft u die niet of zijn omstandigheden gewijzigd, dan helpt het als u bewijs kan overleggen dat u bijvoorbeeld niet met de auto naar het werk gaat, of dat u werkplek relatief dicht bij uw woonplek is.

Minder claimen. Dit kunt u uiteraard in eerste instantie door ervoor te zorgen dat u geen schade veroorzaakt bij anderen. Maar ook door lichte schade niet bij de verzekeraar te claimen, maar uit eigen zak te vergoeden. Verzekeraars houden namelijk een schadeattest van doorgaans 5 jaar bij, waaruit blijkt hoeveel schade u veroorzaakt heeft in de achterliggende periode. Dit schadeattest vormt de basis van het bonus-malussysteem bij het vaststellen van de jaarlijkse premie. Bonus is het Latijnse woord voor goed en malus voor slecht. Door middel van het systeem worden ‘goede rijders’ (verzekerden die geen schade claimen) beloond en slechte rijders gestraft. De verzekeraars mogen sinds 2004 hun eigen bonus-malus schaal hanteren. Deze kan in uitzonderlijke gevallen oplopen tot een korting van 60% op de premie voor uw BA autoverzekering.

Noot: Bij overstap naar een andere verzekeraar heeft u het recht u schadeattest bij u ‘oude’ verzekeraar op te vragen. De ‘nieuwe’ maatschappij zal dit meenemen bij de vaststelling van uw bonus-malus.

De full-omnium verzekering laag houden

Bij een full-omnium verzekering wordt ook de schade aan uw eigen auto door u verzekeraar vergoed indien u in de fout gaat. Er zijn daarom nog enkele bijkomende factoren die de hoogte van deze premie beïnvloeden.

Onder andere:
Het bouwjaar en de cataloguswaarde van u auto. Deze vormen de basis voor de te berekenen vervangingswaarde van het voertuig. En de hoogte van deze vervangingswaarde gebruiken de verzekeraars om hun premie voor een full-omnium verzekering te berekenen. Indien u een auto met een lager bouwjaar aanschaft zult u minder voor u verzekering betalen. Hetzelfde geldt indien u een goedkoper model aanschaft. Wanneer je een autolening moet afbetalen is het wel aan te raden om een full omnium af te sluiten.

Een hogere ‘vrijstelling’ of ‘franchise’ te nemen op de full-omnium verzekering. Bij een vrijstelling neemt u een deel van de schade van uw voertuig voor eigen rekening, en vergoed uw verzekeraar slechts het restant. Er zou dus vooraf vastgesteld kunnen worden dat bij alle schade aan uw eigen voertuig (bij diefstal, natuurramp of een aanrijding door eigen schuld) beneden € 4000 de verzekeraar niet inkomt. De vrijstelling wordt soms ook in een percentage van de vervangingswaarde van de auto uitgedrukt. Hoe hoger deze vrijstelling (voor de verzekeraar) hoe lager uw premie.

Waar moet je op letten bij je keuze van een kredietkaart?

keuze van je kredietkaartEen kredietkaart of creditcard is een pas waarmee je op voorhand betalingen kunt verrichten die je achteraf terug gaat betalen aan de instelling die jou de kaart verschaft heeft. Dit in tegenstelling tot andere betaalkaarten, zoals de debetkaart, waarbij het bedrag meteen van je kaartsaldo of je rekening wordt afgeschreven. Zodra je een kredietkaart gebruikt verschaft de instelling je feitelijk direct een persoonlijke lening. En aan een lening zijn altijd voorwaarden verbonden.

Vaste kosten op kredietkaarten

In België worden tegenwoordig voornamelijk kredietkaarten van Visa en Mastercard vertrekt, vanwege de wereldwijde acceptatie. Bankinstellingen en andere kaartverschaffers (in totaal meer dan 70) hebben elk hun eigen variant van een Visa of Mastercard. Sommige banken bieden naast de Visa en Mastercard varianten ook hun eigen kredietkaarten aan.

Op je kredietkaart zul je je doorgaans een vast jaarlijks bedrag betalen. Dit is slechts voor de dienst die de bank of andere verschaffer je biedt en is onafhankelijk van je gebruik van de kaart. Deze jaarlijkse kosten zijn in de regel hoger naarmate de kaart meer faciliteiten biedt (Classic, Business, Gold of Platinum kaarten) en naarmate de bestedingslimiet hoger ligt. Ze variëren tussen de diverse kaartversrekkers tussen € 5 en € 50 per jaar. Sommige instellingen bieden de kaart gratis aan.

Noot: Een kredietkaart kent ook vaste kosten bij het opnemen van contant geld uit een geldautomaat. Dit is een standaard bedrag dat bij alle kaarten nagenoeg gelijk is.

Rente’s

Met een kredietkaart ontvang je doorgaans gratis tot 30 dagen uitstel van betaling. Aan het einde van iedere maand, ontvang je een rekeningoverzicht van al je betalingen. Als je deze volledig terugbetaalt, wordt er geen rente in rekening gebracht.

Je kunt ook kiezen om de rekeningen niet meteen volledig terug te betalen, maar gespreid over een aantal maanden. Flexibel terugbetalen is de term die het bankwezen graag gebruikt. Als je hiervoor kiest worden je uitgaven met de kredietkaart omgezet in een lening, waarop maandelijks uiteraard een rentepercentage staat. Dit percentage ligt bij kredietkaarten vrijwel altijd hoger dan bij een normale persoonlijke lening, en verschilt tussen de verschillende instellingen. Ook als het in alle gevallen om hetzelfde type kaart gaat (bijvoorbeeld een Visa Classic kaart). De rentepercentages liggen doorgaans tussen 0.9% en 1.6% op maandbasis.

Aan elke kredietkaart wordt in de overeenkomst met de kaartverschaffende instelling een limiet verbonden. Dit is het maximale bedrag dat jij met de kaart mag uitgeven. Banken bieden vaak de ruimte voor het overschrijden van dit limiet. Hierop staat wel een boeterente die hoger is dan de standaard rente op de kredietkaart.

De Juiste Hospitalisatieverzekering Kiezen

hospitalisatieverzekering aanvragenBelgië kent een systeem van de verplichte ziekteverzekering waarbij zowel werknemers als zelfstandigen verplicht zijn een ziekteverzekering af te sluiten. Werkgevers zullen vaak genoeg rechtstreeks de bijdrage van de werknemers op het ziekenfonds inhouden van het loon, terwijl de zelfstandigen op eigen initiatief hun bijdrage zullen voldoen. Met deze verplichte verzekering wordt de garantie geboden dat aan een ieder die rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten is bij een ziekenfonds, de medische kosten zullen worden terugbetaalt.

Afhankelijk van de ziekteverzekering zal het ziekenfonds zorg dragen voor algehele of gedeeltelijke terugbetaling van de medische kosten en voorgeschreven geneesmiddelen. Gelet op het feit dat er niet altijd sprake is van een algehele terugbetaling van de medische sten is men ertoe overgegaan een aanvullende ziektekostenverzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten. Zo moeten degenen die door kanker getroffen zijn naast de verplichte ziekteverzekering duizenden euro’s uit eigen zak betalen aangezien de kosten voor honoraria van specialisten, dure medicijnen en frequente verblijven in het ziekenhuis pijlsnel oplopen.

Hoe kies je nu de juiste hospitalisatieverzekering?

De waarborg voor de hospitalisatieverzekering verschilt per verzekeraar. Alvorens over te gaan tot het afsluiten van een hospitalisatieverzekering is het belangrijk voor jezelf na te gaan wat heb je reeds en wat wil ik nog meer. Hieronder volgt een opsomming van zaken die u eerst op een rijtje dient te zetten alvorens een besluit te nemen:

1. Geniet u al van een collectieve hospitalisatieverzekering via uw werkgever, vraag even na waarvoor u gedekt bent en is het dan nog nodig een extra verzekering erbij te nemen?
2. Wat is de hoogte van de premie? Let er op dat deze afhankelijk is van uw leeftijd, geslacht en het verzekeringspakket.
3. Wat zeggen de kleine lettertjes in het verzekeringscontract? Wat zijn de voorwaarden, Welke medische diensten worden terugbetaald?
4. Hoe vind de uitbetaling plaats? Moet ik eerst alles vooruitbetalen en achteraf declareren? Zo, ja, binnen welk termijn krijg ik mijn geld terug?
5. Als je in het verleden weleens te maken hebt gehad met “voorafgaande aandoeningen”, of iets dergelijks is het aan te raden de verzekeringspolis eens goed door te nemen. Sommige verzekeraars betalen alle kosten die hieruit voortvloeien, maar er zijn er weer andere die slechts een deel of helemaal niets zullen terug betalen
6. Ten slotte de medische vragenlijst. Niemand komt hieronder uit. Het is zaak dat je deze zo nauwkeurig en correct mogelijk invult. Het bewust verzwijgen van bepaalde ziektes of gewoontes kan tot gevolg hebben dat de verzekeraar bepaalde kosten niet zal terug betalen. In het ergste geval zal men erop staan een geneeskundig onderzoek uit te laten voeren.

Let er wel op dat als u ziek bent op het moment dat u de verzekering afsluit de mogelijkheid bestaat dat de verzekeraar u niet zal opnemen in de verzekering. Wacht ook niet te lang met het afsluiten van de hospitalisatieverzekering, want hoe ouder je bent, hoe duurder de hospitalisatieverzekering. De gezegde ‘ouderdom komt met vele gebreken’ is hier letterlijk van toepassing. Het risico dat je op oudere leeftijd effectief ziek wordt, wordt voor de verzekeringsmaatschappij immers steeds groter. Voor degenen die al vroeg een hospitalisatieverzekering hebben afgesloten zijn verzekerd van een dekking vanaf jonge leeftijd en blijft de verzekeringspremie goedkoop.

9 voordelen van alarmsystemen

De aanschafprijs van een alarmsysteem weegt nauwelijks op tegen de velen voordelen die het met zich mee brengt. Al voor een aantal honderden euro’s kun je een standaard doe het zelf systeem aanschaffen waarmee de beveiliging van je huis een sprong vooruit maakt. We hebben in de onderstaande lijst negen van de meest belangrijke voordelen van een alarmsysteem opgenomen.

1. Afschrikking.Een draadloos alarmsysteem houdt dieven en overvallers weg. Zodra ze waarnemen dat je huis elektronisch beveilig is wordt het voor hen beduidend
minder interessant om een poging tot inbraak te wagen. Het is voor inbrekers heel moeilijk om in te schatten hoe geavanceerd jouw systeem
is en wat de gevolgen zullen zijn wanneer het alarm afgaat.
2. Een veilig gevoel.Jij en je huisgenoten zullen beter slapen wanneer een alarmsysteem in de overige ruimten is geactiveerd. Je bent ervan verzekerd dat
niemand in de nacht ongemerkt de woning kan binnenkomen om je in jouw slaap verrassen.
3. Bijstand bij brand en medische nood.Het alarmsysteem is in de regel uitgerust met een rookmelder die alarm slaat wanneer de rookontwikkeling van een beginnende brand wordt
gedetecteerd. Indien jij of een gezinslid zich bij een noodgeval nog in huis bevindt kan de paniekknop van het systeem worden gebruikt om
hulp in te roepen. Bijvoorbeeld bij brand of een acute medische situatie.
4 Veilig de woning kunnen verlaten.Een alarmsysteem is geen obstakel wanneer de woning bij calamiteiten verlaten moet worden. Dit in tegenstelling tot gepantserde sloten,
gelaagd glas en rolluiken die ontsnapping bij brand vertragen of soms zelfs onmogelijk maken. Het valt daarom aan te bevelen om een of twee
strategische ramen zwaarder elektronisch te beveiligen waardoor de bouwkundige beveiliging aldaar wat minder kan.
5. Externe monitoring.Je kunt je alarmsysteem laten aansluiten op de meldkamer van een beveiligingsbedrijf. Het personeel van het bedrijf zal around the clock
het systeem monitoren en bij een alarmmelding, of verdachte handelingen met het systeem, actie ondernemen. 
6. Video surveillance.Het is mogelijk om bewakingscamera’s op het alarmsysteem aan te sluiten en deze online te monitoren. Je kunt vanuit elke andere locatie
(zelfs wanneer je op vakantie in het buitenland bent) zien wat er rond of in de woning gebeurt. 
7. Optie tot uitbreiding.Bij verhoogd risico of vooruitgang van de techniek kan een bestaand alarmsysteem worden opgewaardeerd naar de nieuwe situatie. De
hedendaagse systemen zijn draadloos waardoor extra componenten eenvoudig in het systeem kunnen worden opgenomen. 
8. Verhuizing van het systeem.Indien je van woning verwisseld kun je het alarmsysteem makkelijk meenemen bij de verhuizing. Gewoon de componenten los koppelen in de oude
woning en weer bevestigen in het nieuw huis. 
9. Lagere verzekeringspremie + belastingkorting.Verzekeraars zullen een lager bedrag in rekening brengen voor de brand- en inbraakverzekering indien je woning van een redelijk
alarmsysteem met rookmelders is voorzien. De kans op diefstal en verwoestende brand wordt hierdoor immers behoorlijk verkleind.Ook de overheid stimuleert het plaatsen van een alarmsysteem. Via belastingvermindering kun je 30% van het besteedt bedrag van de staat
terug krijgen, tot een maximum van 750 euro.

 

Wat doet een kredietmakelaar?

geld lenen via een kredietmakelaarKrediet afsluiten kan op verschillende manieren. Je kan snel geld lenen of je kan langsgaan bij een kredietmakelaar. Je kredietmakelaar is een bemiddelaar, een tussenschakel, bij het afsluiten van een kredietovereenkomst tussen jou en de financiële instelling die je een krediet verschaft, doorgaans een bank. Alle stappen van het proces voor het afsluiten van het krediet geschieden via de kredietmakelaar. Vanaf het eerste contact tot het uiteindelijk plaatsen van uw handtekening onder de kredietovereenkomst.

In tegenstelling tot een gevolmachtigde agent is een kredietmakelaar niet gebonden aan een bepaalde kredietverstrekker. Relatief onafhankelijk dus. Gevolmachtigde agenten bieden slechts de financiële producten aan van de maatschappij(en) waar ze als agent aan verbonden zijn. Kredietmakelaars bieden de financiële producten van alle relevante kredietverleners aan.

Het eerste contact

De bemiddeling van de kredietmakelaar begint met leggen van het contact tussen jij die een krediet nodig heeft en een financiële instelling die aan je wens kan voldoen. Dat zijn er meestal een heleboel. Met je kredietmakelaar kunt je dus eerst goed uitpluizen welke instelling het beste en voordeligste krediet aanbiedt. De aard van het krediet, de kredietvoorwaarden (rentepercentages, aflossingstermijnen) en uw persoonlijke omstandigheden spelen hierbij een centrale rol. Voor de aanschaf van een woning kan bank A voor jou de beste optie zijn, voor de verbouwing van uw woning is dat misschien bank B, voor een groene lening (overstappen op duurzame energie voor uw woning) zou bank C de meest geschikte kunnen zijn en voor een hypothecaire lening eventueel bank D. Je kredietmakelaar behoort je geheel onafhankelijk te assisteren bij het maken van een keuze.

De indiening van de kredietaanvraag

Na de selectie van een instelling en een product start het verzamelen van de nodige informatie voor het indienen van de aanvraag. Dat kan zelfs bij een goedkope persoonlijke lening al aardig wat zijn. Je kredietmakelaar assisteert je bij het opstellen van de aanvraag en het eventueel toevoegen van de relevante documenten. Je kredietmakelaar zorgt ook voor de presentatie van het dossier aan de kredietgever.

De afhandeling van het krediet

Het akkoord van de bank of andere financiële instelling wordt via de kredietmakelaar aan je overgebracht. Ook worden de documenten van de overeenkomst bij je makelaar ondertekend. Omdat er geen binding is met de bank kan je makelaar je diepgaand informeren over de voorwaarden van het krediet. De overhandiging van het kredietbedrag geschiedt vaak ook ten kantore van uw kredietmakelaar. In sommige gevallen zul je hiervoor toch nog even de bank moeten binnen stappen.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een brandverzekering?

brandverzekering is belangijkEen brandverzekering is tegenwoordig een verzamelterm voor een aantal verzekeringen. Door je woning te beschermen met een brandverzekering is deze meteen ook verzekerd tegen schade die veroorzaakt wordt door o.a. explosies en implosies, storm en hagel, sneeuw en ijs, blikseminslag en kortsluiting. Verzekeraars gebruiken daarom steeds vaker de ruimere term ‘woningverzekering’. Sinds enkele jaren zijn de verzekeraars bovendien wettelijk verplicht een luik ‘natuurrampen’ (overstromingen, aardbevingen, sneeuwlawines) toe te voegen aan de basisdekkingen van een brandverzekering. Natuurrampen werden in het verleden maar al te graag uitgesloten vanwege de mogelijkheid tot verwoestende schade aan meerdere woningen tegelijk. Vermeld dient te worden dat vanwege de toenemende schade veroorzaakt door natuurrampen de premie voor een brandverzekering jaarlijks gemiddeld met 3 tot 4 procent stijgt.

Noot: Het afsluiten van een brandverzekering is wettelijk niet verplicht. Toch heeft ongeveer 95% van alle Belgen een dergelijke verzekering op zak.

De voorwaarden in de polis

Meer dan bij andere verzekeringen is het bij een brandverzekering zaak om de voorwaarden in de polis goed te bestuderen.

Wat is verzekerd? Er kan sprake zijn dat u verbouwingen aan de woning heeft aangebracht. Deze dienen in de polis te zijn opgenomen. Aan een brandverzekering is vrijwel altijd een inboedelverzekering gekoppeld. Ook deze dient periodiek aangepast te worden aan gewijzigde omstandigheden.

Wie zijn verzekerd? Brand, of een andere ramp, kan naast materiële schade aan de woning ook lichamelijke schade bij personen veroorzaken. Je dient na te gaan als naast je gezin ook derden verzekerd.

Hoe hoog is de dekking? De taxatie van je woning wordt gepleegd op ondermeer het jaartal waarin deze is opgetrokken, de oppervlakte, het aantal vertrekken, de gebruikte materialen, en het schadeverleden. De taxatiewaarde is de basis voor de dekking die de verzekeraar in de polis opneemt. Ook hier geldt dat je erop toeziet dat bij gewijzigde omstandigheden de dekking nog overeenkomt met de waarde van de woning. Onderverzekering heeft uiteraard gevolgen bij de eventuele uitkering van een schadevergoeding.

Is er een vrijstelling? Slechts enkele verzekeraars stellen zich garant voor de totale schade. Doorgaans geldt er een contractuele vrijstelling of franchise. Dit is het bedrag dat je zelf dient op te hoesten bij de uitbetaling van de schadevergoeding. De hoogte van de vrijstelling, boven het door de maatschappij gesteld minimum, mag je als verzekerde zelf aangeven. Een hogere vrijstelling verlaagt de premie.

Hoe hoog is de premie? Van een vast tarief is er bij brandverzekeringen absoluut geen sprake. Verzekeraars bepalen de hoogte van de premie op basis van de verzekeringvoorwaarden. Hier kunnen tussen verschillende maatschappijen redelijke verschillen zitten. Ook bij nagenoeg gelijksoortige voorwaarden.

Hoe bereken je de prijs van je autoverzekering?

Omniumverzekering nodig?Als je een autoverzekering af gaat sluiten dien je de prijs te berekenen, maar hoe gaat dat in zijn werk? De premie van de autoverzekering is voor iedereen anders. Om de premie te berekenen moeten een aantal factoren worden bekeken. Er moet gekeken worden naar het geslacht, maar ook naar het aantal schadevrije jaren en je leeftijd. Daarnaast spelen de woonplaats, het type auto en de leeftijd van de auto een rol bij de premie van de autoverzekering. De factoren zijn bij iedereen anders, daarom is de hoogte van de premie ook bij iedereen anders. Veel mensen weten dat zij geld uit kunnen sparen als zij voor de autoverzekering kiezen die het beste bij hen past, maar je kunt nog meer besparen als je de premie online gaat berekenen en gaat vergelijken.

Premies autoverzekering vergelijken

Bij het berekenen van de premie voor de autoverzekering is het van belang dat je de premies met elkaar gaat vergelijken. Je zou online gebruik kunnen maken van een website waar dit mogelijk wordt gemaakt. Er zijn vaak een aantal aanbieders aangesloten en zij laten dan zien wat je bij hen moet betalen als je hier de autoverzekering af gaat sluiten. Is dit voor jou de goedkoopste aanbieder? Dan kan er nu voor worden gekozen en kun je hier de autoverzekering online afsluiten. Maar het kan ook zijn dat je de voorwaarden wilt vergelijken. Als je daar tijd in gaat stoppen dan kun je nog goedkoper uit zijn en nog meer geld besparen. Het eigen risico speelt namelijk ook een rol bij het afsluiten van de omniumverzekering. Sommige mensen denken dat het een kwestie is van prijzen vergelijken en dat zij dan de goedkoopste autoverzekering hebben gevonden. Dit kan, maar je kunt nog veel meer geld besparen als jij er wat meer tijd in gaat stoppen, doe jij dat ook? Het kost je misschien iets meer tijd, maar je bent dan wel het hele jaar door goedkoper uit, dat wil jij toch ook? Zorg er daarom nu voor dat jij ook goedkoop uit gaat zijn en de beste autoverzekering voor jezelf af gaat sluiten door de premie te berekenen.

Waarom autoverzekeringen vergelijken?

Het vergelijken van autoverzekering is zinvol. Je kunt hierdoor per maand en zeker per jaar veel geld besparen. Daarnaast kun je ook bekijken wat er gedekt moet worden. Als je eenmaal weet wat je mogelijkheden zijn wil dat zeggen dat je daardoor ieder jaar een nieuwe berekening kunt maken. Je weet precies wat je af moet sluiten en daarnaast kan het zomaar bij een andere aanbieder goedkoper zijn. Dit wordt door veel mensen ieder jaar bekeken. Je ziet dan per jaar meteen wat je kunt besparen en daarom is het berekenen van de prijs van de autoverzekering van groot belang. Vul de juiste gegevens in en je weet precies wat de kosten zijn voor jou als je de autoverzekering nu af gaat sluiten.

5 Redenen om meer te sparen

5 redenen om meer te sparen

  1. Noodgevallen kunnen je altijd overkomen. Het is geen goed idee om geld te lenen wanneer je in moeilijkheden bent. Daarom is een spaarpotje meer dan handig. Wanneer je leent dan moet je interesten betalen en wanneer je al geen geld hebt is dit het laatste wat je nodig hebt.  Dus spaar eerst en vooral een noodfonds bijeen.
  2. De regering wil dat we meer spenderen, maar de regering vergeet dat ze zelf teveel met ons belastinggeld gespendeerd heeft, waardoor later de pensioenkas misschien in de problemen komt. Wat ga je doen als je op 65 jarige leeftijd ontdekt dat er geen geld meer is. Dan zorg je er maar beter voor dat je zelf over een aanzienlijk spaarpotje bezit.
  3. Er zijn nog mogelijkheden om een hoge rente te krijgen op je spaargeld.  Naast een termijnrekening kan je ook eventueel gaan beleggen. Hoewel beleggen iets meer risico inhoud dan sparen zijn er ook manieren om het risico te beperken. Met indexbeleggen kan je relatief veilig sparen op lange termijn. Het gaat om een soort passief beleggen waardoor emotie minden een scherprechter is.
  4. Door de garantie op spaarrekeningen is je geld redelijk veilig. De overheid biedt namelijk €100.000 garantie op elke spaarrekening van bepaalde banken. Of jouw bank van deze garantie geniet kan je makkelijk terug vinden op het internet. Als je over meer dan €100.000 beschikt kan je het verspreiden over verschillende spaarrekeningen. De garantie is immers per spaarrekening.
  5. Betaal eerst jezelf en dan je rekeningen. Veel mensen vergeten eerst zichzelf te betalen. Dit houdt simpelweg in om eerst en vooral geld op je spaarrekening te plaatsen vooraleer je rekeningen betaald. Je kan dit makkelijk regelen met een automatische overschrijving. Als je bijvoorbeeld betaald wordt op de 1st van de maand dan laat je de 2de van de maand 30% van je loon overschrijven op je spaarrekening.

De economische crisis: Wat hebben we geleerd?

beurscrashSinds 2008 werd de ganse wereld in een diepe economische en financiële crisis gestort. Dit begon allemaal in de Verenigde Staten toen dankzij de laksheid van de banken veel Amerikanen hun hypotheek niet meer konden afbetalen. Veel banken werden tot op de rand van het faillissement gebracht.

Dat de economie in Amerika onlosmakelijk verbonden is aan de economie in Europa zagen we een tijdje later. Zelfs in Azië sloeg de paniek toe wanneer verschillende banken in moeilijkheden raakten. De beurzen kelderden in alle werelddelen aan een record tempo.

De crisis ging door tot in het bedrijfsleven, omdat bedrijven geen leningen meer konden krijgen zag men voor het eerst in lang een daling van de economische groei in Europa. Bepaalde landen waar er minder sterke fundamenten lagen kregen zelfs te kampen met een daling van meer dan 10 procent. De toenemende werkloosheid maakte het plaatje compleet.

Net zoals in de VS kwamen in Europa ook een aantal grote banken in de problemen. In België was het bekendste voorbeeld Fortis die later werd overgenomen door BNP Paribas. Ook Dexia kwam zo danig in de problemen dat de bank werd overgekocht door de overheid. De naam van de bank werd verandert naar Belfius. Ook banken als het Nederlandse ING en het Zwitserse UBS moeste met behulp van de overheid het hoofd boven water zien te houden. Door de angst in de financiële crisis werden er geen leningen meer verstrekt wat de problemen alleen meer erger maakten.

Is er nu iets goeds overgebleven van de economische crisis? Enkel als de banken leren uit hun fouten kan er iets goeds van komen. Gelukkig zien we al hoopgevende veranderingen. Het is veel moeilijker om een hypothecaire lening te verkrijgen en men ziet erop toe dat andere kredietvormen voldoen aan de nieuwe maatregelen. De toekomst zal uitwijzen of we op de goede weg zijn.

Meer informatie over de economische crisis vind je hier: http://www.europa-nu.nl/id/vhrtcvh0wnip/economische_crisis