Home » Geld & Economie » De Juiste Hospitalisatieverzekering Kiezen

De Juiste Hospitalisatieverzekering Kiezen

hospitalisatieverzekering aanvragenBelgië kent een systeem van de verplichte ziekteverzekering waarbij zowel werknemers als zelfstandigen verplicht zijn een ziekteverzekering af te sluiten. Werkgevers zullen vaak genoeg rechtstreeks de bijdrage van de werknemers op het ziekenfonds inhouden van het loon, terwijl de zelfstandigen op eigen initiatief hun bijdrage zullen voldoen. Met deze verplichte verzekering wordt de garantie geboden dat aan een ieder die rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten is bij een ziekenfonds, de medische kosten zullen worden terugbetaalt.

Afhankelijk van de ziekteverzekering zal het ziekenfonds zorg dragen voor algehele of gedeeltelijke terugbetaling van de medische kosten en voorgeschreven geneesmiddelen. Gelet op het feit dat er niet altijd sprake is van een algehele terugbetaling van de medische sten is men ertoe overgegaan een aanvullende ziektekostenverzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten. Zo moeten degenen die door kanker getroffen zijn naast de verplichte ziekteverzekering duizenden euro’s uit eigen zak betalen aangezien de kosten voor honoraria van specialisten, dure medicijnen en frequente verblijven in het ziekenhuis pijlsnel oplopen.

Hoe kies je nu de juiste hospitalisatieverzekering?

De waarborg voor de hospitalisatieverzekering verschilt per verzekeraar. Alvorens over te gaan tot het afsluiten van een hospitalisatieverzekering is het belangrijk voor jezelf na te gaan wat heb je reeds en wat wil ik nog meer. Hieronder volgt een opsomming van zaken die u eerst op een rijtje dient te zetten alvorens een besluit te nemen:

1. Geniet u al van een collectieve hospitalisatieverzekering via uw werkgever, vraag even na waarvoor u gedekt bent en is het dan nog nodig een extra verzekering erbij te nemen?
2. Wat is de hoogte van de premie? Let er op dat deze afhankelijk is van uw leeftijd, geslacht en het verzekeringspakket.
3. Wat zeggen de kleine lettertjes in het verzekeringscontract? Wat zijn de voorwaarden, Welke medische diensten worden terugbetaald?
4. Hoe vind de uitbetaling plaats? Moet ik eerst alles vooruitbetalen en achteraf declareren? Zo, ja, binnen welk termijn krijg ik mijn geld terug?
5. Als je in het verleden weleens te maken hebt gehad met “voorafgaande aandoeningen”, of iets dergelijks is het aan te raden de verzekeringspolis eens goed door te nemen. Sommige verzekeraars betalen alle kosten die hieruit voortvloeien, maar er zijn er weer andere die slechts een deel of helemaal niets zullen terug betalen
6. Ten slotte de medische vragenlijst. Niemand komt hieronder uit. Het is zaak dat je deze zo nauwkeurig en correct mogelijk invult. Het bewust verzwijgen van bepaalde ziektes of gewoontes kan tot gevolg hebben dat de verzekeraar bepaalde kosten niet zal terug betalen. In het ergste geval zal men erop staan een geneeskundig onderzoek uit te laten voeren.

Let er wel op dat als u ziek bent op het moment dat u de verzekering afsluit de mogelijkheid bestaat dat de verzekeraar u niet zal opnemen in de verzekering. Wacht ook niet te lang met het afsluiten van de hospitalisatieverzekering, want hoe ouder je bent, hoe duurder de hospitalisatieverzekering. De gezegde ‘ouderdom komt met vele gebreken’ is hier letterlijk van toepassing. Het risico dat je op oudere leeftijd effectief ziek wordt, wordt voor de verzekeringsmaatschappij immers steeds groter. Voor degenen die al vroeg een hospitalisatieverzekering hebben afgesloten zijn verzekerd van een dekking vanaf jonge leeftijd en blijft de verzekeringspremie goedkoop.


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *