Home » Geld & Economie » Hoe kan u ervoor zorgen dat de autoverzekering betaalbaar blijft?

Hoe kan u ervoor zorgen dat de autoverzekering betaalbaar blijft?

autoverzekeringenLos van de prijsverschillen tussen de diverse verzekeringsmaatschappijen kunt u zelf ook acties ondernemen om de premie van uw polis omlaag te krijgen. Hierbij moet onderscheidt gemaakt worden tussen de wettelijk verplichte BA autoverzekering en de full-omnium verzekering, waarin aanvullende waarborgen en verzekeringen gebundeld zijn.

De BA autoverzekering laag houden

De basisgedachte achter de BA autoverzekering is dat bij foutief handelen van u in het verkeer de schade van de slachtoffers wordt gedekt. Uw verzekeraar zal bij het afsluiten van de polis dus een inschatting proberen te maken over het schaderisico dat u met het verzekerd voertuig vertegenwoordigt. Hoe lager deze inschatting, hoe lager de premie voor de BA autoverzekering.

U kunt deze inschatting laag houden door:
Een auto aan te schaffen met een minder krachtige motor. De motorinhoud van u voertuig weegt bij de verzekeraars relatief zwaar mee bij het vaststellen de premie. Achter het stuur van een Porsche 911 met een 3 liter motor wordt u geacht veel meer schade aan te zullen richten dan rijdend in een Peugeot 508 met een motor van 1.2 liter. Enkele verzekeraars hanteren nog een denkbeeldige grens van een motorinhoud van 1.4 liter (1400cc) voor gasoline motoren en 1.6 liter (1600cc) voor dieselmotoren. De meeste maken tegenwoordig gebruik van een computersysteem, waarin naast de motorinhoud en het type brandstof ook het gewicht van de auto wordt meegenomen.

Matig gebruik te maken van de auto. Minder kilometers afleggen verlaagt voor de verzekeraar het risico dat u schade aanricht. 15.000 km op jaarbasis wordt door een aantal verzekeraars als de grens tussen matig en hoog gebruik gehanteerd, een varriant op de kilometerverzekering. U kunt als matige gebruiker gecategoriseerd worden aan de hand van u rijhistorie (kilometerstand). Heeft u die niet of zijn omstandigheden gewijzigd, dan helpt het als u bewijs kan overleggen dat u bijvoorbeeld niet met de auto naar het werk gaat, of dat u werkplek relatief dicht bij uw woonplek is.

Minder claimen. Dit kunt u uiteraard in eerste instantie door ervoor te zorgen dat u geen schade veroorzaakt bij anderen. Maar ook door lichte schade niet bij de verzekeraar te claimen, maar uit eigen zak te vergoeden. Verzekeraars houden namelijk een schadeattest van doorgaans 5 jaar bij, waaruit blijkt hoeveel schade u veroorzaakt heeft in de achterliggende periode. Dit schadeattest vormt de basis van het bonus-malussysteem bij het vaststellen van de jaarlijkse premie. Bonus is het Latijnse woord voor goed en malus voor slecht. Door middel van het systeem worden ‘goede rijders’ (verzekerden die geen schade claimen) beloond en slechte rijders gestraft. De verzekeraars mogen sinds 2004 hun eigen bonus-malus schaal hanteren. Deze kan in uitzonderlijke gevallen oplopen tot een korting van 60% op de premie voor uw BA autoverzekering.

Noot: Bij overstap naar een andere verzekeraar heeft u het recht u schadeattest bij u ‘oude’ verzekeraar op te vragen. De ‘nieuwe’ maatschappij zal dit meenemen bij de vaststelling van uw bonus-malus.

De full-omnium verzekering laag houden

Bij een full-omnium verzekering wordt ook de schade aan uw eigen auto door u verzekeraar vergoed indien u in de fout gaat. Er zijn daarom nog enkele bijkomende factoren die de hoogte van deze premie beïnvloeden.

Onder andere:
Het bouwjaar en de cataloguswaarde van u auto. Deze vormen de basis voor de te berekenen vervangingswaarde van het voertuig. En de hoogte van deze vervangingswaarde gebruiken de verzekeraars om hun premie voor een full-omnium verzekering te berekenen. Indien u een auto met een lager bouwjaar aanschaft zult u minder voor u verzekering betalen. Hetzelfde geldt indien u een goedkoper model aanschaft. Wanneer je een autolening moet afbetalen is het wel aan te raden om een full omnium af te sluiten.

Een hogere ‘vrijstelling’ of ‘franchise’ te nemen op de full-omnium verzekering. Bij een vrijstelling neemt u een deel van de schade van uw voertuig voor eigen rekening, en vergoed uw verzekeraar slechts het restant. Er zou dus vooraf vastgesteld kunnen worden dat bij alle schade aan uw eigen voertuig (bij diefstal, natuurramp of een aanrijding door eigen schuld) beneden € 4000 de verzekeraar niet inkomt. De vrijstelling wordt soms ook in een percentage van de vervangingswaarde van de auto uitgedrukt. Hoe hoger deze vrijstelling (voor de verzekeraar) hoe lager uw premie.


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *