Home » Uncategorized » Waar moet je op letten bij het afsluiten van een brandverzekering?

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een brandverzekering?

brandverzekering is belangijkEen brandverzekering is tegenwoordig een verzamelterm voor een aantal verzekeringen. Door je woning te beschermen met een brandverzekering is deze meteen ook verzekerd tegen schade die veroorzaakt wordt door o.a. explosies en implosies, storm en hagel, sneeuw en ijs, blikseminslag en kortsluiting. Verzekeraars gebruiken daarom steeds vaker de ruimere term ‘woningverzekering’. Sinds enkele jaren zijn de verzekeraars bovendien wettelijk verplicht een luik ‘natuurrampen’ (overstromingen, aardbevingen, sneeuwlawines) toe te voegen aan de basisdekkingen van een brandverzekering. Natuurrampen werden in het verleden maar al te graag uitgesloten vanwege de mogelijkheid tot verwoestende schade aan meerdere woningen tegelijk. Vermeld dient te worden dat vanwege de toenemende schade veroorzaakt door natuurrampen de premie voor een brandverzekering jaarlijks gemiddeld met 3 tot 4 procent stijgt.

Noot: Het afsluiten van een brandverzekering is wettelijk niet verplicht. Toch heeft ongeveer 95% van alle Belgen een dergelijke verzekering op zak.

De voorwaarden in de polis

Meer dan bij andere verzekeringen is het bij een brandverzekering zaak om de voorwaarden in de polis goed te bestuderen.

Wat is verzekerd? Er kan sprake zijn dat u verbouwingen aan de woning heeft aangebracht. Deze dienen in de polis te zijn opgenomen. Aan een brandverzekering is vrijwel altijd een inboedelverzekering gekoppeld. Ook deze dient periodiek aangepast te worden aan gewijzigde omstandigheden.

Wie zijn verzekerd? Brand, of een andere ramp, kan naast materiële schade aan de woning ook lichamelijke schade bij personen veroorzaken. Je dient na te gaan als naast je gezin ook derden verzekerd.

Hoe hoog is de dekking? De taxatie van je woning wordt gepleegd op ondermeer het jaartal waarin deze is opgetrokken, de oppervlakte, het aantal vertrekken, de gebruikte materialen, en het schadeverleden. De taxatiewaarde is de basis voor de dekking die de verzekeraar in de polis opneemt. Ook hier geldt dat je erop toeziet dat bij gewijzigde omstandigheden de dekking nog overeenkomt met de waarde van de woning. Onderverzekering heeft uiteraard gevolgen bij de eventuele uitkering van een schadevergoeding.

Is er een vrijstelling? Slechts enkele verzekeraars stellen zich garant voor de totale schade. Doorgaans geldt er een contractuele vrijstelling of franchise. Dit is het bedrag dat je zelf dient op te hoesten bij de uitbetaling van de schadevergoeding. De hoogte van de vrijstelling, boven het door de maatschappij gesteld minimum, mag je als verzekerde zelf aangeven. Een hogere vrijstelling verlaagt de premie.

Hoe hoog is de premie? Van een vast tarief is er bij brandverzekeringen absoluut geen sprake. Verzekeraars bepalen de hoogte van de premie op basis van de verzekeringvoorwaarden. Hier kunnen tussen verschillende maatschappijen redelijke verschillen zitten. Ook bij nagenoeg gelijksoortige voorwaarden.


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *