Home » Welkom op Education 2010

Welkom op Education 2010

Deze website werd opgericht om logische informatie te verschaffen over educatieve onderwerpen die op het eerste gezicht moeilijk lijken. Naast het verschaffen van informatie over het onderwijssysteem gaan we ook dieper in op onderwerpen waar meer uitleg over nodig is.

Onderwijs in Vlaanderen is verplicht vanaf de leerling 6 jaar wordt. Ouder mogen hun kinderen al naar school sturen vanaf 2,5 jaar. Indien de peuter nog geen 2,5 jaar is in september kunnen ouder er voor opteren om hun kind vanaf herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie te laten inpikken. Vanaf februari of na de Hemelvaartsdag is het ook toegestaan om je kind te laten starten.

Na de kleuterschool en van zodra je kind 6 jaar wordt is er dus een voltijdse leerplicht. Deze leerplicht duurt in totaal 12 jaar en kan verlengt worden met hoger onderwijs. Al is dat laatste niet verplicht. Vanaf 15 jaar kunnen leerlingen er ook voor opteren voor een deeltijdse leerplicht waar het kind dan deels naar school gaat en deels gaat werken.

De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen is sinds 1988 sterk verbeterd. Vooral het secundaire onderwijs staat op internationaal niveau geregeld in de top 10.

Dit is een hele prestatie want voor het loon hoeven leerkrachten van het kleuter, lager en secundair onderwijs het niet te doen. In vergelijking met andere hoger opgeleiden ligt hun loon toch een stuk lager. Niet dat ze echt weinig verdienen maar ook niet meer dan sommige arbeiders in een fabriek. Lenen lukt niet altijd. Wanneer men bijvoorbeeld al een hypotheek staan heeft heeft men dikwijls moeite om nog een autolening te verkrijgen.

Het beroep leerkracht wordt niet altijd even goed gewaardeerd. Leerkrachten leveren een enorme dienst aan de maatschappij. Zij zorgen ervoor dat onze kinderen de kennis verwerven die ze nodig hebben om te slagen in dit leven. Zij leggen in feite de funderingen van onze gemeenschap. Dankzij hun ontstaat er ondernemers die werk creëren en werknemers met die vaardigheden om het werk op een correcte manier uit te voeren. Naast een economische functie dragen de leerkrachten bij tot de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen.

Op deze website kan je onderwerpen lezen over uiteenlopende zaken. Ook wanneer je iets niet terug vind en je hebt er vragen over kunnen wij er een artikel over schrijven. Het is ons doel om zoveel mogelijk informatie te leveren over onderwerpen die op het internet nog niet voldoende werden uitgelicht.


Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *